Ürünlerimiz

SPRAYFERT

SPRAYFERT


 

Ambalaj:

1kg2.5kg5kg

Genel Bilgiler

SPRAYFERT bitkileri etkileyen her türlü stresten korumak, stresin neden olduğu sorunları gidermek, bitki gelişimini (vejetatif-generatif ) hızlandırmak için hazırlanmış spesifik bir üründür. Kullanıldığı bitkilerde büyüme aktivitesini hızlandırır. Böylece bitkinin maruz kaldığı stresten çabuk kurtulmasını sağlar.

SPRAYFERT'in kullanıldığı doza ve NPK içeriğine göre bitkide yaptığı işler değişir. Düşük dozlarda kullanıldığında, bitkinin özellikle vejatatif gelişmesi, yüksek dozlarda kullanıldığında ise daha çok generatif gelişmesi hızlanır. Örneğin: değişik nedenlerden dolayı (soğuk-sıcak, hormon, ilaç, beslenme, kötu toprak koşulları vs.) sürgün gözlerinin (tomurcuk) uyanması ve sürgün gelişimi yavaş olur. Bunun için düşük doz (50-75 gram) SPRAYFERT 312 verildiğinde gözlerin uyanması ve sürgün gelişimi hızlanır. Normal dozlar uygulandığında, hem vejetatif hem de generatif gelişme hızlanır. Özellikle çiçek tomurcuğunun çabuk gelişimini, oluşan tomurcukların aynı anda çiçek açmasını, açan çiçeklerin daha kolay döllenmesini sağlar ve oluşan meyvelerin dökülmesini önler. Yeni gelişen meyvede bölünme hızını artırarak, meyvenin çabuk büyümesine etki eder. 

SPRAYFERT grubu bitkiden ne istediğimize bağlı olarak kullanılacak çeşidi ve dozları değişir. Bitkiden sadece vejetatif gelişme isteniyorsa, düşük dozda SPRAYFERT 312, çiçeklenme, yaprak ve bitki çapının genişlemesini hızlandırmak isteniyorsa, SPRAYFERT 243 oluşan çiçek ve meyvenin dökülemesini önlemek, o dönemde oluşabilecek stresleri önlemek, çiçek, meyve ve vejatatif kısımların dengeli ve hızlı bir şekilde gelişmesi isteniyorsa yüksek dozda SPRAYFERT 312 kullanılır. Meyvenin büyümesi ve olgunlaşması hızlandırılmak isteniyorsa veya bitkide vejetatif büyümeyi yavaşlatıp generatif gelişmeye yöneltmek için SPRAYFERT 239 kullanılır.

Uygulama şekli ve dozu

Yapraktan veya damla sulama ile uygulanır. Uygulamadan önce ayrıntılı bilgiler için firmamıza danışınız.

Tüm bitkilerde yapraktan ihtiyaca göre, 100 Litre suya 50-150 gram dozunda uygulanır. 

Karışabilirlik:
Bu ürün her türlü gübre ve ilaçla karışabilir ancak her uygulamadan önce küçük dozlarda test etmeniz önerilir.

Formulasyonlar