Ürünlerimiz

RADIMAX

RADIMAX

Ambalaj:

1lt5lt10lt20lt

Genel Bilgiler

RADIMAX humik maddelerden oluşan, sıvı-süspansiyon halinde organik toprak düzenleyicidir. Doğal bitkisel hümifikasyon sonucu elde edilmiştir. %20 hümik asit, %80 fülvik asit ihtiva eder. Fiziyolojik olarak asit karakterlidir. 

RADIMAX yüksek oranda kompleksleme ve taşıyıcı kapasitesine sahiptir. Tek olarak, yada gübreler ve iz elementler ile yapraktan veya damla-sulama yoluyla uygulanabilir. Kompleksleme ve taşıyıcı özelliklerinden dolayı, hem toprakta bulunan besin maddelerinin, hem de verilen gübrelerin alımını kolaylaştırır. 

RADIMAX toprakta bulunan pestisit rezidülerini (ilaç kalılntıları) ve köklerden salınan toksik (zehirli) maddeleri etkisiz hale getirir. 

RADIMAX beraberinde uygulanan yaprak gübrelerini kompleksler ve bitkiye taşır. Işık az olan dönemlerde bile fotosentez aktivitesini ve kuru madde oluşumunu destekler. Bitki metabolizmasındaki prosesleri düzenler ve destekler. Bitkinin hastalıklara karşı bitkilerin direncini artırır. 

RADIMAX damla-sulamadan uygulamada, topraktaki mikrobiyolojik aktiviteyi hızlandırır ve toprağın fiziksel-kimyasal yapısını iyileştirir. Meyvelerin daha iri ve ağır olmasını sağlar, verimi ve ürün kalitesini (renk, şeker oranı, lezzet, dayanıklılık,raf ömrü vb) artırır.

Uygulama şekli ve dozu

Yapraktan veya damla sulama ile uygulanır. Uygulamadan önce ayrıntılı bilgiler için firmamıza danışınız.

Yapraktan uygulama: (tek olarak, yada diğer NPK gübreleriyle ve iz elementlerle beraber)

Ağaçlar: Vejetativ gelişme başlangıcından hasat dönemine kadar, tek olarak yada diğer gübrelerle beraber, dekara 2 litre dozunda 4-5 uygulama.

Bahçe bitkileri: Dikimden hasat dönemine kadar 100 litre suya 100-150 gr dozunda 4-5 uygulama

Çiçekler ve süs bitkileri: Sezon boyu 100 litre suya 80-120 gr dozunda 3-4 uygulama

Damla-Sulama İle: Üstte belirtilen aynı dönemlerde dekara 1-1,5 litre dozunda uygulanır.

Karışabilirlik:
Bakır, kükürt ve alkali reaksiyon gösteren ürünler haricinde bilinen tüm tarım ilaçlarıyla karışabilir ancak kullanım öncesi test edilmesi tavsiye edilir.

Bileşen

Ekstre için kullanılan Madde

H2SO4 / KOH

Hümifiye edilen Organik Madde

% 64,6

Kuru madde üzerinden Organik Madde

% 92,2

C/N oranı

% 15,7

Toplam Organik Madde en az

% 40,8

Yoğunluk

1,20

Organik Azot (N)

4,5- 4,7