Ürünlerimiz

BIONATURA HUMIKA

BIONATURA HUMIKA

Ambalaj:

1lt5lt10lt20lt

Genel Bilgiler

BIONATURA HUMIKA sıvı halde bulunan bir hümik asittir.

Toprakta bulunan organik maddeler çürüyünce humusa dönüşür. Toprağın verimliliği bu hümik maddelerin oranıyla doğru orantılıdır. Bu hümik maddeler hümik asit, fulvik asit ve hümin olarak adlandırılır. Hümik asit uzun organik moleküllerden oluştuğundan, toprakta büyük miktarda besin maddelerini kompleksler ve bitkilere taşır. Fülvik asit ise toprakta bulunan pestisit rezidülerini (ilaç kalıntıları) ve köklerden salınan toksik maddeleri nötralize eder.

BIONATURA HUMIKA bitkilerin bağışıklık sistemini daha iyi çalıştırır ve böylece bitkilerin hastalıklara karşı direncini artırır; kısa günlerde ve uzun süren bulutlu priyotlarda fotosentezin devam etmesini sağlarken hücre çoğalımını ve büyümesini hızlandırır.

Hümik asitler ve fulvik asitler leonarditten elde edilir. Leonardit, linyitin okside olmuş formunda olan ve hümik asitleri en yüksek oranda içeren doğal kaynaktır. Hümik asitler kuvvetli asit ve bazlarla leonarditten ekstre edilir. BIONATURA HUMIKA kullanımı şu avantajları sağlar:

Topraktan uygulama:
 • Toprağın mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal yapısını iyileştirir.
 • Köklerin gelişmesini hızlandırır ve kök sistemini çalıştırır.
 • Kullanılan toprakların tuzluluğunu gidererek toprakları canlandırır.
 • Topraktaki ilaç kalıntılarını ve köklerden salınan toksik maddeleri bağlar ve sonrasında degrade olmasını hızlandırır.
 • Bitkileri kontrol altında tutarak, aşırı vejetatif gelişmelerini engeller böylece bitkinin daha dengeli gelişmesini sağlar.
 • Kompleksleme ve taşıyıcı özelliklerinden dolayı, hem toprakta bulunan besin maddelerinin, hem de verilen gübrelerin alımını kolaylaştırır.
Yapraktan uygulama:
 • Beraberinde uygulanan yaprak gübrelerini kompleksler ve bitkiye taşır.
 • Işığın az olduğu dönemlerde bile fotosentez aktivitesini ve kuru madde oluşumunu destekler.
 • Bitki metabolizmasındaki prosesleri düzenler ve destekler.
 • Hastalıklara karşı bitkilerin direncini artırır.

Uygulama şekli ve dozu

Yapraktan veya damla sulama ile uygulanır. Uygulamadan önce ayrıntılı bilgiler için firmamıza danışınız.

SWISSGROW mineral gübreleri ile uygulama yapılmasını öneriyoruz. 

Damla Sulama ile: Vejetasyon başlangıcından meyve büyüme dönemine kadar 1.5-3 lt. dozunda 3-4 uygulama. 

Yapraktan uygulama: Yukarıda belirtilen dönemlerde 100 lt. suya 100-150 gr. dozunda 3-4 uygulama.
 
Karışabilirlik:
Bakır, kükürt ve alkali reaksiyon gösteren ürünler haricinde bilinen tüm tarım ilaçlarıyla karıştırılabilir ancak kullanım öncesi test edilmesi tavsiye edilir.
   

Bileşen

Toplam Organik Madde en az

%11

Yoğunluk

1.10

pH

10-12

Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O)

%1

Toplam (Hümik +Fulvik)

%15